Deviant Logo

Tłumacz przysięgły – odpowiedzialność i rzetelność podczas pracy

biuro tłumaczeńCo raz więcej kontaktów zagranicznych wymaga podjęcia współpracy z profesjonalistami z branży tłumaczeniowej. Niedostateczna znajomość języków obcych uniemożliwia nam często właściwe zrozumienie tekstu lub stworzenie własnego. Jest to szczególnie istotne w przypadku kontaktów o charakterze czysto biznesowym. Najczęściej wymagają one tłumaczenia rozmaitych umów, norm, świadectw, zaświadczeń itp. Nierzadko także osoby prywatne potrzebują przetłumaczenia jakiegoś dokumentu, na przykład testamentu. W takich przypadkach najwłaściwsze będzie rozpoczęcie wspólnych działań z osobą, jaką jest tłumacz przysięgły.

Praca w charakterze tłumacza przysięgłego jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca wielu różnych umiejętności. Jest to zależne w głównej mierze od tłumaczonych treści. Tłumacz przysięgły świadczy bowiem swoje usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i dla organów państwowych, a więc dla policji, sadów, urzędów, prokuratury. Wszystkie teksty w rodzaju świadectw, zaświadczeń czy umów muszą być całkowicie zgodne z prawdą. W związku z tym, tłumacz przysięgły ma obowiązek doskonale orientować się w zagadnieniach prawnych. W tym celu, aby móc zawodowo tłumaczyć, trzeba spełnić szereg ściśle określonych warunków. Przede wszystkim, w pierwszej kolejności kandydat musi ukończyć odpowiednie studia, a następnie zdać egzamin. Egzamin jest dwustopniowy. Składa się bowiem z części ustnej i pisemnej. W przypadku każdej z nich, osoba egzaminowana ma obowiązek przetłumaczyć tekst z języka polskiego na obcy i odwrotnie. Tylko, gdy uzyska się ocenę pozytywną z obu części, możliwe jest wpisanie na listę tłumaczy przysięgłych. Jednak w tym celu należy spełnić jeszcze kilka warunków. Osoba, która chce pracować jako tłumacz przysięgły, musi posiadać obywatelstwo polskie, ewentualnie obywatelstwo jednego z państwo członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, musi doskonale znać język polski. Musi również posiadać pełną zdolność do czynienia czynności prawnych i nie może być karany.

 

W celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu jakości przekładu, warto, aby osobą, jaką jest tłumacz przysięgły traktowała język nie tylko jako swoiste narzędzie swojej pracy, ale również, jako element danej kultury, w której funkcjonuje. Być może nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że my – ludzie – tworzymy językowy obraz świata. Polega to na tym, iż za pomocą słów i całych konstrukcji gramatycznych odzwierciedlamy to, co nas otacza. Jednak każda kultura opisywana jest za pomocą innych wyrażeń, zwrotów czy związków frazeologicznych. Tym samym, jeśli tłumacz przysięgły głęboko interesuje się całą kulturą danego języka obcego, to lepiej rozumie pewne sformułowania, które są obce dla języka polskiego. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie naprawdę wysokiego poziomu przekładu. Oczywiście, nie bez znaczenia w tym wypadku pozostaje znajomość zagadnień prawnych oraz zdolności lingwistyczne związane z doskonałym opanowanie, a tym samym operowaniem językiem obcym.

 

Tłumaczenie przysięgłe to rodzaj przekładu, który znajduje się niemal w każdej ofercie współczesnego biura tłumaczeń. Działa również wielu tłumaczy przysięgłych, którzy nie pracują dla jakiegokolwiek biura. Podejmując z nimi współpracę, warto zapoznać się najpierw z ich kwalifikacjami, doświadczeniem i ewentualnymi referencjami, które mogą, ale nie muszą, posiadać. W tym zawodzie wysoko ceniona jest bowiem rzetelność, uczciwość, ale również umiejętność dotrzymywania wcześniej ustalonych z Klientem terminów. Poza tłumaczeniami przysięgłymi, biura oferują również popularne tłumaczenia techniczne, a także wiele innych, takich, jak: tłumaczenia stron www, artystyczne czy literackie i wiele, wiele innych. Wszystkie one mogą występować w wariancie ustnym i pisemnym. Co się zaś tyczy języków obcych, w ramach których wykonywane są czynności translatorskie, każde biuro tłumaczeń również w tej kwestii posiada szeroką i atrakcyjną dla Klienta ofertę. Spotkać można już nie tylko najbardziej popularne języki, jak angielski, niemiecki, włoski, francuski, rosyjski czy hiszpański, ale również takie, które są dla nas niezwykle egzotyczne, na przykład: kazachski, fiński, szwedzki, grecki, japoński, koreański czy arabski. Oczywiście w tym celu żadne biuro tłumaczeń nie zatrudnia aż tylu tłumaczy-specjalistów, ponieważ byłoby to zupełnie nieekonomiczne. Współpracuje natomiast z wieloma tłumaczami z zagranicy, dla których dany język, z którego tłumaczą, jest językiem ojczystym. To kolejny czynnik, który znacznie podnosi poziom jakości przekładów.

 

W przypadku pracy, jako tłumacz przysięgły, liczy się doświadczenie. Jest to znamienne dla każdego rodzaju tłumaczenia. Częste obcowanie z językiem obcym podczas wykonywania czynności translatorskich pozwala zdobyć więcej cennych umiejętności i podszlifować te, które już się posiada. Co się zaś tyczy warsztatu pracy, również jest ono takie samo jak w przypadku każdego tłumacza. Słownik języka obcego, wygodne biuro i krzesło, coś do pisania i święty spokój to wszystko, czego każdy pracujący w charakterze tłumacza potrzebuje. Jedynie konkretne specjalizacje potrzebują konkretnych słowników czy pomocy naukowych, na przykład dotyczących zagadnień prawnych.

praca tłumacza

 

Decydując się na współpracę z tłumaczem przysięgłym, bez względu na to, czy pracuje on dla siebie, czy dla biura tłumaczeń, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na wszystkie wyżej wymienione i pokrótce opisane czynniki. Wszystkie one świadczą o jego umiejętnościach oraz atrakcyjności oferty, w której znajdują się świadczone przez niego usługi. Każdy tłumacz przysięgły wykonuje bardzo odpowiedzialną pracę. Przekładanie treści rozmaitych dokumentów wiąże się z dużą rzetelnością i sumiennością. Nie można pozwolić sobie na żadne odstępstwo od prawdy. Cała treść tłumaczenia musi być całkowicie zgodna z oryginałem. W przeciwnym wypadku można narazić się na poważne konsekwencje prawne, a w najlepszym razie na nieuwzględnienie treści dokumentu, na przykład testamentu. Warto zatem dokładnie zapoznać się z osobą tłumacza. Być może w tym celu posłużą opinie znajomych lub obcych osób, które już korzystały z jego usług. Dobrze jest również mieć możliwość posiadania stałego kontaktu z tłumaczem podczas całego procesu wykonywania przekładu. Dzięki temu klient wie, na jakim etapie jest jego zlecenie,a w razie konieczności może dokonać pewnych zmian.

Comments are closed.